Beskatningsregler

Beskatningsværdi

  • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres som 25 % af bilens beskatningsgrundlag op til kr. 300.000, samt 20 % af den resterende værdi
  • Minimumsbeskatningsgrundlaget udgør kr. 160.000
  • Til den skattepligtige værdi, skal der tillægges et miljøtillæg (se under Miljøtillæg)

Opgørelse af beskatningsgrundlag
Beregningsgrundlaget udgør de første 36 måneder fra bilens indregistrering, beskatningsgrundlaget som oplyst på leasingkontrakten. Herefter udgør beregningsgrundlaget 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag. Eksempelvis vil en firmabil indregistreret i januar 2014, falde i beskatning fra januar 2017.

Bemærk at reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget er ændret per 1. januar 2013 og ændringen gælder også for allerede indregistrerede biler, dvs. med tilbagevirkende kraft. Således vil en firmabil indregistreret i december 2011, der efter de gamle regler skulle nedsættes til 75 % beskatning per 1. januar 2014, blive nedsat fra december 2014.

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser
Ved genleasing eller forlængelse af en leasingkontrakt, hvor bilen på tidspunktet for indgåelse eller forlængelse af kontrakten var mindst 36 måneder gammel, har det hidtil været gældende praksis, at beregne beskatningsgrundlaget som 75 % af nyvognsprisen. Som følge af en afgørelse fra Skatterådet, er denne praksis nu ændret, og således benyttes bilens aktuelle markedsværdi som beskatningsgrundlag for leasingbiler over 36 måneder, der genleases eller hvor leasingkontrakten forlænges.

Såfremt kontraktforholdende er uændret i leasingperioden, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag, når bilen er +36 måneder.

Brugt firmabil
En brugt bil, som er mere end 3 år gammel, dvs. over 36 måneder, værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger, samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling
I tilfælde af egenbetaling, dvs. at den ansatte selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Miljøtillæg
Til den skattepligtige værdi af fri bil, skal der tillægges et miljøtillæg.

For personbiler og varebiler omfattet af reglerne om grøn ejerafgift:

  • Varebiler registreret første gang 18. marts 2009 eller senere, overgår til grøn ejerafgift
  • Miljøtillægget for benzin biler, svarer til den årlige grønne ejerafgift for bilen
  • Miljøtillægget for diesel biler, svarer til den årlige grønne ejerafgift, dog fratrukket den grønne udligningsafgift

For varebiler omfattet af reglerne om vægtafgift:

  • For varebiler registreret første gang før 18. marts 2009 gælder de daværende regler for vægtafgift, og miljøtillægget for varebiler svarer til vægtafgiften – dog uden evt. privatanvendelsestillæg
  • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres som 25 % af bilens beskatningsgrundlag op til kr. 300.000, samt 20 % af den resterende værdi
  • Minimumsbeskatningsgrundlaget udgør kr. 160.000
  • Til den skattepligtige værdi, skal der tillægges et miljøtillæg (se under Miljøtillæg)